Een groeiend aantal trainingen, voor alle ambtenaren betrokken bij veranderingen...

 ... toegankelijk binnen één gemeentebrede licentie

Veranderingen vereisen andere competenties van ambtenaren...

Steeds vaker worden veranderingen als project of programma doorgevoerd.
Maar projectmatig werken is geen wondermiddel!

 • Flexibel

  Steeds minder kunnen de vastgelegde procedures gevolgd worden, steeds vaker komt het aan op argumenteren, beïnvloeden, onderzoeken, overtuigen en presenteren.
  Aanpassend vermogen en de focus op het gemeenschappelijk belang.

 • Regisseren

  Gemeenten doen steeds minder zelf en spelen een regisserende rol. Dit vereist een duidelijke focus op de gewenste uitkomst, en de weg daarnaar toe.
  Het bij elkaar brengen van de belangen van burgers, gemeente en ketenpartners.

 • Verbinden

  Gemeenten werken steeds meer samen. Met andere gemeenten, met burgervertegenwoordigers, en ook met andere publieke en private partijen.
  Onderhandelen, netwerken, synergie in gemeenschappelijke belangen ontwikkelen.


Voor kleine en middelgrote gemeenten geldt ook...

 • Hoe voer je al die veranderingen succesvol door met een kleine ambtelijke organisatie?
  Hoe bewaar je de eigen identiteit in de samenwerkingsverbanden?

Online Trainingen gericht op veranderen binnen gemeenten

Elke ambtenaar kan die training volgen die bij hem past, waar en wanneer hij wil

Welke trainingen zijn er, en welke komen er?

 • Projectmatig werken

  Veranderingen als project succesvol doorvoeren. Met, voor en door mensen.

 • Het Sturen van Projecten

  Het sturen van verandering. Voor stuurgroepleden en projectmanagers.

 • Agile / Scrum ontwikkeling

  Het snel ontwikkelen van producten en diensten met grote betrokkenheid van gebruikers

 • Portfolio Management

  Doen we de juiste dingen? De vertaling en realisatie van de gemeentelijke ambities in een portefeuille van veranderingen.

 • Lean Procesmanagement

  Continue procesverbetering waardoor snellere en betere dienstverlening en tevredener burgers.

 • Informatie Beveiliging

  Alles wat nodig is om beveiliging, correctheid, compleetheid en toegankelijkheid van gegevens te garanderen.

... en meer zullen worden toegevoegd!

Over de trainer

Eddy Hoogendijk

Eddy helpt gemeenten en gemeenteambtenaren bij het succesvol doorvoeren van veranderingen. Met focus op ICT, projectmatig werken en op samenwerking. En die samenwerking kan zijn tussen afdelingen onderling, tussen gemeenten, en tussen gemeenten en private partijen (PPS-en).
Momenteel begeleidt hij de gemeente Eindhoven bij de grote veranderingen die de gemeente doorvoert.

Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in project-, programma- en verandermanagement.  Ervaring opgedaan in zowel de private als ook de (semi-) publieke sector. Een combinatie die helpt om deze verschillende werelden te verbinden tot in elkaar versterkende samenwerkingsverbanden.

Eddy is PRINCE2 Practitioner, MSP Advanced Practitioner en NLP Trainer. Tevens is hij auteur van de e-books “25 Manieren om projectexcellent te werken” en “Het Digitale Dorp Dichtbij”.

 

Momenteel vinden met een aantal zelfstandige professionals besprekingen plaats om ook hun trainingen via deze gemeentelicentie aan te bieden!

Hoe kan deze licentie onze gemeente helpen?

Help ambtenaren hun competenties van veranderen te vergroten. Flexibel, regisserend, verbindend. Veranderingen succesvol door te voeren, met, voor en door mensen.

Professionele trainingen nu voor alle gemeenten bereikbaar

Overtuig jezelf: Neem deel aan het webinar!

In een webinar vertel ik je alles over deze gemeentelicentie, laat ik je de trainingssite zien en beantwoord ik al je vragen.


Deel dit met je netwerk…

Facebook   Twitter   LinkedIn   Google+

Vertel een vriend…

“e-mail"